Mobile Programming : รับทำ application บนมือถือ
Contact : 02-6640488 logo
 • slider-image
รับเขียนโปรแกรม เพื่อช่วยจัดเก็บข้อมูล หรือ รับเขียนโปรแกรม เพื่อช่วยวิเคราะห์ เพื่อแสดงภาพรวมของข้อมูลทั้งหมด รับเขียนโปรแกรม เพื่อแสดง report เพื่อสนับสนุน ธุรกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม กระทรวง ทบวง กรม หรือ ถ้าคุณต้องการ จัดทำ Website หรือ มี Website อยู่แล้วแต่ไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ผลตอบรับที่ดีไม่ดีตามที่คาดหวัง เพื่อให้ธุรกิจของคุณ เป็นที่รู้จัก และ สามารถ มีคนเข้า website เพิ่มขึ้น ผ่านการตลาด ออนไลน์ของเรา รับจัดทำการตลาด ออนไลน์เพื่อเพิ่ม ปริมาณคนเข้า เว็บไซต์ (website) ให้คำปรึกษาการทำโปรแกรมสำหรับองค์กรของท่านโดยวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ยาวนานในการจัดทำซอฟแวร์ให้กับองค์กรมหาชน องค์กรภาครัฐ และบริษัทขนาดกลาง SME
 • รับวิเคราะห์ วางแผน เพื่อทำให้ เว็บไซต์ (website) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด

 • รับทำระบบวีดีโอ

 • รับทำระบบ อินเตอร์เน็ตวีดีโอ อินเตอร์เน็ตทีวี

 • รับทำระบบการศึกษากทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต

 • รับเขียนโปรแกรมตามที่ท่านต้องการ

 • รับจัดทำให้เว็บไซต์ (website) ของคุณเจอในลำดับต้นๆของ Search Engine ต่างๆ อย่างเช่น Google

 • รับเขียนโปรแกรม ระบบ จัดเก็บข้อมูลและช่วยวิเคราะห์ระบบ เพื่อนำ โปรแกรม เข้ามาใช้แทน งานเอกสารที่ยุ่งยาก

 • รับเขียนโปรแกรม หรือเว็บไซต์ที่แสดงผลบนมือถือ เช่น iphone

 • รับเขียนโปรแกรม ที่ใช้ในองค์กรติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล ระบบ ETERNET

 • รับเขียนโปรแกรม ระบบ บริหารงานลูกค้า สัมพันธ์ (CRM) ตามรูปแบบที่ธุรกิจของคุณต้องการ

 • รับเขียนโปรแกรม แสดงผล เพื่อให้ เจ้าของกิจการ ดู Report แบบต่างๆ รับเขียนโปรแกรม ให้แสดงผลได้ทั้งแบบ กราฟ และ รายงาน