ระบบจัดการเว็บไซต์ WebPortal W3C
Contact : 02-6640488 logo
 • slider-image

netthailand portal

atxwebportal

ระบบข่าว

 • ๑. สามารถเพิ่ม, ลบ, แก้ไข หมวดหมู่ข่าวได้ไม่จำกัด
 • ๒. สามารถเพิ่ม, ลบ, แก้ไข, ย้ายกลุ่ม ข่าวได้ไม่จำกัด
 • ๓. สามารถป้อนและแก้ไขข้อมูลด้วย Editor ประเภท WYSIWYG ได้
 • ๔. สามารถกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงข่าวบนเว็บไซต์ได้
 • ๕. สามารถตั้งกำหนดเวลาที่จะเผยแพร่ข่าวได้
 • ๖. สามารถแนบไฟล์ได้ด้วยระบบการแนบไฟล์
 • ๗. สามารถลบไฟล์แนบที่ต้องการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อหาข่าวและไฟล์แนบอื่นๆ
 • ๘. สามารถใส่ภาพประกอบหัวข้อข่าวได้ โดยระบบจะต้องปรับเปลี่ยนขนาด (ความสูง, ความกว้าง) ของภาพให้อัตโนมัติและไม่ทำให้สัดส่วนของภาพเสียไปและต้องปรับ Size ของภาพเพื่อรองรับการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต
 • ๙. สามารถเพิ่มรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าวได้ไม่จำกัด ด้วยระบบการแนบไฟล์ โดยระบบจะต้องปรับเปลี่ยนขนาด (ความสูง, ความกว้าง) ของภาพให้อัตโนมัติและไม่ทำให้สัดส่วนของภาพเสียไปและต้องปรับ Size ของภาพเพื่อรองรับการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต
 • ๑๐. สามารถลบรูปภาพที่ต้องการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อหาข่าวและไฟล์แนบอื่นๆ
 • ๑๑. สามารถเพิ่ม, แก้ไข, ลบ และกำหนดสิทธิ์ของผู้นำเข้าข่าวได้
 • ๑๒. สามารถป้อนข้อมูลแยกออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ หัวข้อข่าว, ข่าวนำ, เนื้อข่าว, ผู้นำเข้าข่าว และ tags ได้
 • ๑๓. สามารถเลือก Upload ไฟล์เสียงและไฟล์วีดีโอ อย่างน้อยดังนี้ MP3, MP4 โดยผ่านทาง Web Browser ประกอบข่าวได้
 • ๑๔. สามารถอัพโหลดไฟล์ได้แบบไม่จำกัดขนาดไฟล์ (ขึ้นอยู่กับเนื้อที่บนเว็บไซต์)
 • ๑๕. สามารถรับชมผ่าน Iphone, Ipad, Android, และBlackberry ได้
 • ๑๖. สามารถรับชมได้บนเว็บเบราเซอร์ Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome ได้
 • ๑๗. สามารถใส่ วัน เดือน ปี และเวลา ได้ทั้งแบบอัตโนมัติและกำหนดเอง
 • ๑๘. สามารถทราบถึงจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละข่าวได้
 • ๑๙. สามารถแชร์ facebook, twitter, ส่ง email และกด like facebook ได้
 • ๒๐. สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
 • ๒๑. สามารถให้บริการ RSS Feed ได้ ตามที่กำหนด และให้แสดงหรือไม่แสดงรายการก็ได้
 • ๒๒. สามารถค้นหาข่าวโดยตรงจากเนื้อหาและข้อมูลข่าวที่มีทั้งหมด (Sample Search)
 • ๒๓. สามารถค้นหาข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงโดยกําหนดเงื่อนไขการค้นหา (Advance Search) ต่อไปนี้ ค้นตามวันที่, ค้นตามเดือน, ค้นตาม พ.ศ., ค้นตามหมวดหมู่, ค้นตามผู้นำเข้า ได้เป็นอย่างน้อย
 • ๒๔. สามารถนำข่าวไปแสดงผลที่หน้า Home Page และหน้า Web page แบบเป็นรายข่าวและเป็นหมวดหมู่ได้
 • ๒๕. สามารถนำข่าวไปแสดงผลบน Mobile Application แบบเป็นรายข่าวและเป็นหมวดหมู่ได้

ระบบแบนเนอร์ (Banner Link Website)

 • ๑. สามารถแสดงตำแหน่งของแบนเนอร์ในหน้า Home Page และหน้า Web Page ได้อย่างน้อย 3 ตำแหน่ง
 • ๒. สามารถเลือกตำแหน่งของแบนเนอร์ที่จะแสดงได้
 • ๓. สามารถแสดงแบนเนอร์แบบรูปภาพดังต่อไปนี้ได้ .jpg, .jpeg, .gif, .png
 • ๔. สามารถแสดงแบนเนอร์แบบวน Loop ได้
 • ๕. สามารถสร้างลิงค์เชื่อมโยงได้
 • ๖. สามารถกำหนดให้มีการแสดงผลหรือไม่แสดงผลของแบนเนอร์ได้
 • ๗. สามารถสร้าง, แก้ไข, ลบ และกำหนดสิทธิ์ของผู้นำเข้าแบนเนอร์ได้
 • ๘. สามารถเพิ่มแบนเนอร์ได้ไม่จำกัด
 • ๙. สามารถแก้ไข, ลบ แบนเนอร์ได้

ระบบแบนเนอร์ (Banner Top Graphic)

 • ๑. สามารถแสดงแบนเนอร์แบบ Top Graphic ในหน้า Home Page และหน้า Web Page ได้
 • ๒. สามารถสร้าง, แก้ไข, ลบ หมวดหมู่แบนเนอร์ได้ไม่จำกัด
 • ๓. สามารถเลือกให้แบนเนอร์แสดงในหน้า Home Page หรือหน้า Web Page ได้
 • ๔. สามารถแสดงแบนเนอร์แบบรูปภาพดังต่อไปนี้ได้ .jpg, .jpeg, .gif, .png
 • ๕. สามารถป้อนและแสดงข้อความอธิบายแบนเนอร์ได้
 • ๖. สามารถแสดงแบนเนอร์แบบ Floating ได้ไม่น้อยกว่า 5 แบนเนอร์ และมีลักษณะการเปลี่ยนแบนเนอร์ที่สวยงามและทันสมัย
 • ๗. สามารถสร้างลิงค์เชื่อมโยงได้
 • ๘. สามารถกำหนดให้มีการแสดงผลหรือไม่แสดงผลของแบนเนอร์ได้
 • ๙. สามารถสร้าง , แก้ไข , ลบ และกำหนดสิทธิ์ของผู้นำเข้าแบนเนอร์ได้

ระบบแบบสำรวจ

 • ๑. สามารถแสดงหัวข้อการ Vote ได้
 • ๒. สามารถแสดงตัวเลือกการ Vote ได้ทั้งแบบข้อความและแบบรูปภาพ
 • ๓. สามารถสรุปผลการ Vote ในรูปแบบกราฟ, แบบตารางและจัดพิมพ์เป็นรายงานได้เป็นอย่างน้อย
 • ๔. สามารถเพิ่มหัวข้อคำถามคำตอบที่ใช้สำรวจได้ไม่จำกัด
 • ๕. สามารถกำหนดจำนวนการ Vote ต่อคนในแต่ละหัวข้อคำถามได้
 • ๖. สามารถนำแบบสำรวจไปแสดงผลที่หน้า Home Page และหน้า Web page ได้

ระบบแบบสอบถามออนไลน์

 • ๑. เพิ่มจำนวนแบบสอบถามได้ไม่จำกัด
 • ๒. ประมวลผลแบบสอบถามในรูปแบบของสถิติและกราฟที่เหมาะสมได้
 • ๓. ประมวลผลแบบสอบถามในรูปแบบของสถิติและกราฟที่เหมาะสมได้
 • ๔. แก้ไข ลบ แบบสอบถามได้
 • ๕. ค้นหาแบบสอบถามได้
 • ๖. ถ่ายโอนข้อมูลจากแบบสอบถามออกมาในรูปแบบของ Test และ Excel ได้

ระบบแบบสอบถามออนไลน์

 • ๑. เพิ่มจำนวนแบบสอบถามได้ไม่จำกัด
 • ๒. ประมวลผลแบบสอบถามในรูปแบบของสถิติและกราฟที่เหมาะสมได้
 • ๓. ประมวลผลแบบสอบถามในรูปแบบของสถิติและกราฟที่เหมาะสมได้
 • ๔. แก้ไข ลบ แบบสอบถามได้
 • ๕. ค้นหาแบบสอบถามได้
 • ๖. ถ่ายโอนข้อมูลจากแบบสอบถามออกมาในรูปแบบของ Test และ Excel ได้

ระบบ FAQ

 • ๑. เพิ่มคำถามได้ไม่จำกัด
 • ๒. เพิ่มคำตอบได้
 • ๓. เลือกแสดงหรือไม่แสดง FAQ ได้
 • ๔. แก้ไข ลบ FAQ ได้
 • ๕. กำหนดลำดับของ FAQ ได้

ระบบ Q&A

 • ๑. ส่งคำตอบให้กับผู้ถามได้
 • ๒. ลบคำถามที่เคยตอบไปแล้วได้
 • ๓. เลือกแสดงคำถามที่ ยังไม่ตอบ, ตอบแล้ว, ทั้งหมดได้

ระบบตัววิ่ง

 • ๑. สามารถเพิ่มข้อความตัววิ่งได้ไม่จำกัด
 • ๒. สามารถแก้ไข ลบ ข้อความตัววิ่งได้
 • ๓. สามารถกำหนดการเผยแพร่ข้อความตัววิ่งได้
 • ๔. สามารถใส่ลิงค์ให้กับข้อความตัววิ่งได้
 • ๕. สามารถค้นหาข้อความตัววิ่งได้
 • ๖. สามารถกำหนดลำดับข้อความตัววิ่งได้
 • ๗. สามารถใส่รูปไอคอนใส่ได้