mobilesite : รับแก้ไขเว็บไซต์ให้เป็นบนมือถือ
Contact : 02-6640488 logo
  • gallery-thumb1
  • gallery-thumb14

เว็บไซต์บนมือถือ (Mobile Site)

รูปแบบเว็บไซต์บนมือถือ เพื่อให้ smart phone เชื่อมต่อเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายด้วยการทำงานแบบ Auto Redirect http://www.yourdomain.com เว็บของท่านไปเป็นรูปแบบเว็บไซต์บนมือถือ http://m.yourdomain.com เรายังรับเขียนโปรแกรมเพื่อให้เว็บของท่านสามารถอ่านได้บนมือถือ smartphone สามารถทำได้ทุกรูปแบบ

  • เว็บวิดีโอ
  • เว็บข่าว
  • เว็บบริษัททั่วไป
  • เว็บอีคอมเมิร์ช
  • เว็บ joomla
  • เว็บท่าทั่วไป หรือเว็บอื่นๆ