รับทำระบบ iptv ภายในองค์กร โรงแรม ทีวีระหว่างสาขา
Contact : 02-6640488 logo
  • slider-image

IPTV

รองรับการถ่ายทอดภายในองค์กรด้วยคุณภาพ HD

ตอบสนองตรงตามความต้องการของท้านด้วย IPTV ที่จะทำให้เข้าถึงสื่อภายในองค์กรได้มากยิ่งขึ้น
theme-on-stage