เว็บไซต์มัลติมีเดียครบทุกรูปแบบ ถ่ายทอดสด ผังรายการ วีดีโอย้อนหลัง คลิปเสียง
Contact : 02-6640488 logo
 • slider-image

รูปแบบเว็บไซต์เป็นแบบ Responsive website

สามารถรับชมผ่านโทรศัพท์มือถือระบบiphone, ipad, android เปลี่ยนแปลงตามขนาดของจอแสดงผลสามารถรับชมได้บนเว็บเบราเซอร์ Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome

theme-on-stage

ระบบรายการถ่ายทอดสด

สามารถแก้ไขโค๊ดถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ได้

สามารถใส่รายละเอียดของการถ่ายทอดสดได้

สามารถรับชมผ่าน Iphone, Ipad, Android ได้สามารถรับชมได้บนเว็บเบราว์เซอร์ Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome

ระบบรายการวีดีโอย้อนหลัง

 1. สามารถกําหนด Category เพื่อแบ่งกลุ่มได้อย่างน้อย 2 ระดับ
 2. สามารถเพิ่ม, ลบ, แก้ไข Category ได้ไม่จำกัด
 3. สามารถเพิ่ม, ลบ, แก้ไข กลุ่มได้ไม่จำกัด
 4. สามารถเพิ่ม, ลบ, แก้ไข, ย้ายกลุ่ม รายการย้อนหลังได้ไม่จำกัด
 5. สามารถป้อนและแก้ไขข้อมูลด้วย Editor ประเภท WYSIWYG ได้
 6. สามารถกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงรายการย้อนหลังบนเว็บไซต์ได้
 7. สามารถตั้งกำหนดเวลาที่จะเผยแพร่รายการย้อนหลังได้
 8. สามารถแนบไฟล์ได้ด้วยระบบการแนบไฟล์
 9. สามารถลบไฟล์แนบทีต้องการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อรายการย้อนหลังและไฟล์แนบอื่นๆ
 10. สามารถใส่ภาพประกอบหัวข้อรายการได้ โดยระบบจะต้องปรับเปลี่ยนขนาด(ความสูง, ความกว้าง) ของภาพให้อัตโนมัติและไม่ทำให้สัดส่วนของภาพเสียไปและต้องปรับ Size ของภาพเพื่อรองรับการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต
 11. สามารถเพิ่มรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายการย้อนหลังได้ไม่จำกัด ด้วยระบบการแนบไฟล์โดยระบบจะต้องปรับเปลี่ยนขนาด(ความสูง, ความกว้าง) ของภาพให้อัตโนมัติและไม่ทำให้สัดส่วนของภาพเสียไปและต้องปรับ Size ของภาพเพื่อรองรับการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต
 12. สามารถลบรูปภาพที่ต้องการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อหาข่าวและไฟล์แนบอื่นๆ
 13. สามารถเพิ่ม, แก้ไข, ลบ และกําหนดสิทธิของผู้ที่สามารถ Upload ไฟล์ ได้
 14. สามารถป้อนข้อมูลแยกออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ ชื่อตอน, คำอธิบาย, รายละเอียด, ชื่อผู้จัดรายการ, ชื่อวิทยากร และ tags ได้
 15. สามารถ Upload ไฟล์เสียงและไฟล์วีดีโอ อย่างน้อยดังนี้ MP3 , MP4 โดยผ่านทาง Web Browser ได้
 16. สามารถอัพโหลดไฟล์ได้แบบไม่จำกัดขนาดไฟล์(ขึ้นอยู่กับเนื้อที่บนเว็บไซต์)
 17. สามารถใส่ วัน เดือน ปี และเวลา ได้ทั้งแบบอัตโนมัติและกำหนดเอง
 18. สามารถทราบถึงจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละรายการได้
 19. สามารถรับชมผ่าน Iphone, Ipad, Android ได้
 20. สามารถรับชมได้บนเว็บเบราว์เซอร์ Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome ได้
 21. สามารถแชร์ facebook, twitter, ส่ง email และกด like facebook ได้
 22. สามารถให้บริการ RSS Feed ได้ ตามที่กำหนด และให้แสดงหรือไม่แสดงรายการก็ได้
 23. สามารถค้นหารายการโดยตรงจากเนื้อหาและข้อมูลรายการที่มีทั้งหมด (Sample Search)
 24. สามารถกําหนดให้อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลดไฟล์ได้
 25. สามารถนำรายการไปแสดงผลที่หน้า Home Page และหน้า Web page แบบเป็นรายการและเป็นหมวดหมู่ได้

ระบบรายการคลิปเสียงย้อนหลัง

 1. สามารถกําหนด Category เพื่อแบ่งกลุ่มได้อย่างน้อย 2 ระดับ
 2. สามารถเพิ่ม, ลบ, แก้ไข Category ได้ไม่จำกัด
 3. สามารถเพิ่ม, ลบ, แก้ไข กลุ่มได้ไม่จำกัด
 4. สามารถเพิ่ม, ลบ, แก้ไข, ย้ายกลุ่ม รายการย้อนหลังได้ไม่จำกัด
 5. สามารถป้อนและแก้ไขข้อมูลด้วย Editor ประเภท WYSIWYG ได้/span>
 6. สามารถกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงรายการย้อนหลังบนเว็บไซต์ได้
 7. สามารถตั้งกำหนดเวลาที่จะเผยแพร่รายการย้อนหลังได้
 8. สามารถลบไฟล์แนบที่ต้องการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อรายการย้อนหลังและไฟล์แนบอื่นๆ
 9. สามารถใส่ภาพประกอบหัวข้อรายการได้ โดยระบบจะต้องปรับเปลี่ยนขนาด(ความสูง, ความกว้าง) ของภาพให้อัตโนมัติและไม่ทำให้สัดส่วนของภาพเสียไปและต้องปรับ Size ของภาพเพื่อรองรับการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต
 10. สามารถเพิ่มรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายการย้อนหลังได้ไม่จำกัด ด้วยระบบการแนบไฟล์โดยระบบจะต้องปรับเปลี่ยนขนาด(ความสูง, ความกว้าง) ของภาพให้อัตโนมัติและไม่ทำให้สัดส่วนของภาพเสียไปและต้องปรับ Size ของภาพเพื่อรองรับการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต
 11. สามารถลบรูปภาพที่ต้องการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อหาข่าวและไฟล์แนบอื่นๆ
 12. สามารถเพิ่ม, แก้ไข, ลบ และกําหนดสิทธิของผู้ที่สามารถ Upload ไฟล์ ได้
 13. สามารถป้อนข้อมูลแยกออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ชื่อตอน, คำอธิบาย, รายละเอียด, ชื่อผู้จัดรายการ, ชื่อวิทยากร และ tags ได้
 14. สามารถ Upload ไฟล์เสียงและไฟล์วีดีโอ อย่างน้อยดังนี้ MP3 , MP4 โดยผ่านทาง Web Browser ได้
 15. สามารถอัพโหลดไฟล์ได้แบบไม่จำกัดขนาดไฟล์(ขึ้นอยู่กับเนื้อที่บนเว็บไซต์)
 16. สามารถใส่ วัน เดือน ปี และเวลา ได้ทั้งแบบอัตโนมัติและกำหนดเอง
 17. สามารถทราบถึงจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละรายการได้
 18. สามารถรับชมผ่าน Iphone, Ipad, Android ได้
 19. สามารถรับชมได้บนเว็บเบราว์เซอร์ Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, safari, google chrome ได้
 20. สามารถแชร์ facebook, twitter, ส่ง email และกด like facebook ได้
 21. สามารถให้บริการ RSS Feed ได้ ตามที่กำหนด และให้แสดงหรือไม่แสดงรายการก็ได้
 22. สามารถค้นหารายการโดยตรงจากเนื้อหาและข้อมูลรายการที่มีทั้งหมด (Sample Search)
 23. สามารถกําหนดให้อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลดไฟล์ได้
 24. สามารถนำรายการไปแสดงผลที่หน้า Home Page และหน้า Web page แบบเป็นรายการและเป็นหมวดหมู่ได้

ระบบผังรายการ

 1. สามารถป้อนและแก้ไขข้อมูลด้วย Editor ประเภท WYSIWYG ได้
 2. สามารถใส่ภาพประกอบหัวข้อรายการได้ โดยระบบจะต้องปรับเปลี่ยนขนาด(ความสูง , ความกว้าง) ของภาพให้อัตโนมัติและไม่ทำให้สัดส่วนของภาพเสียไปและต้องปรับ Size ของภาพเพื่อรองรับการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต
 3. สามารถเพิ่ม , แก้ไข , ลบ ผังรายการได้
 4. สามารถป้อนข้อมูลแยกออกเป็นส่วนๆได้ดังนี้ เวลา , ชื่อรายการ , รายละเอียด
 5. สามารถใส่ลิงค์เชื่อมโยงไปยังรายการย้อนหลังของแต่ละรายการได้
 6. สามารถนำผังรายการไปแสดงผลที่หน้า Home Page และหน้า Web page ได้

ระบบแบนเนอร์ (Banner Top Graphic)

 1. สามารถแสดงแบนเนอร์แบบ Top Graphic ในหน้า Home Page และหน้า Web Page ได้
 2. สามารถสร้าง, แก้ไข, ลบ แบนเนอร์ได้ไม่จำกัด
 3. สามารถเลือกให้แบนเนอร์แสดงในหน้า Home Page หรือหน้า Web Page ได้
 4. สามารถแสดงแบนเนอร์แบบรูปภาพดังต่อไปนี้ได้ .jpg, .jpeg, .gif, .png
 5. สามารถป้อนและแสดงข้อความอธิบายแบนเนอร์ได้
 6. สามารถแสดงแบนเนอร์แบบ Floating ได้ไม่น้อยกว่า 5 แบนเนอร์ และมีลักษณะการเปลี่ยนแบนเนอร์ที่สวยงามและทันสมัย
 7. สามารถสร้างลิงค์เชื่อมโยงได้
 8. สามารถกำหนดให้มีการแสดงผลหรือไม่แสดงผลของแบนเนอร์ได้

ระบบแบนเนอร์ (Banner Link Website)

 1. สามารถแสดงตำแหน่งของแบนเนอร์ในหน้า Home Page และหน้า Web Page ได้อย่างน้อย 3 ตำแหน่ง
 2. สามารถเลือกตำแหน่งของแบนเนอร์ที่จะแสดงได้
 3. สามารถแสดงแบนเนอร์แบบรูปภาพดังต่อไปนี้ได้ .jpg, .jpeg, .gif, .png
 4. สามารถแสดงแบนเนอร์แบบวน Loop ได้
 5. สามารถสร้างลิงค์เชื่อมโยงได้
 6. สามารถกำหนดให้มีการแสดงผลหรือไม่แสดงผลของแบนเนอร์ได้
 7. สามารถสร้าง, แก้ไข, ลบ และกำหนดสิทธิ์ของผู้นำเข้าแบนเนอร์ได้
 8. สามารถเพิ่มแบนเนอร์ได้ไม่จำกัด
 9. สามารถแก้ไข, ลบ แบนเนอร์ได้